experiments

I wanted to experiment with a optical mouse sensor, did a websearch, found this blogpost, and adapted the code for my A2620 mouse sensor.  As it might be useful to others,  below is my Arduino sketch and the processing sketch.

Use the processing sketch to view the image from the sensor, or use a terminal program to ask it for X / Y movement.

IMG_5986_optical_mouse_a2620

(Yes, that thing to the left used to be a mouse… The thing to the right is an avrdb-m328 board used as an Arduino)

[ Arduino ]
#define FRAMELENGTH 324
#define SCLK 6 // portd.6
#define SDIO 7 // portd.7

byte frame[FRAMELENGTH];
byte flop;

/*
Serial driver for ADNS2010, by Conor Peterson (robotrobot@gmail.com)
Serial I/O routines adapted from Martjin The and Beno?t Rosseau’s work.
Delay timings verified against ADNS2061 datasheet.

The serial I/O routines are apparently the same across several Avago chips.
It would be a good idea to reimplement this code in C++. The primary difference
between, say, the ADNS2610 and the ADNS2051 are the schemes they use to dump the data
(the ADNS2610 has an 18×18 framebuffer which can’t be directly addressed).

This code assumes SCLK is defined elsewhere to point to the ADNS’s serial clock,
with SDIO pointing to the data pin.

Adapted for A2620 on AVRDBM328 by Luke.
*/

const byte regConfig    = 0x40; //a2620 . A2610 =0x00
const byte regStatus    = 0x41; //a2620 . A2610 =0x01
const byte regPixelData = 0x48; //a2620 . A2610 =0x08
const byte maskNoSleep  = 0x01; // unchanged for a2620
const byte maskPID      = 0xE0; // idem

const byte regYmov = 0x42; // a2620
const byte regXmov = 0x43;  //a2620

void mouseInit(void)
{
digitalWrite(SCLK, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(SCLK, LOW);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SCLK, HIGH);
delay(1025);
writeRegister(regConfig, maskNoSleep); //Force the mouse to be always on.
}

void dumpDiag(void)
{
unsigned int val;

val = readRegister(regStatus);

Serial.print(“Product ID: “);
Serial.println( (unsigned int)((val & maskPID) >> 5));
Serial.println(“Ready.”);
Serial.flush();
}

void writeRegister(byte addr, byte data)
{
byte i;

addr |= 0x80; //Setting MSB high indicates a write operation.

//Write the address
pinMode (SDIO, OUTPUT);
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SDIO, addr & (1 << (i-1) ));
digitalWrite (SCLK, HIGH);
}

//Write the data
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SDIO, data & (1 << (i-1) ));
digitalWrite (SCLK, HIGH);
}
}

byte readRegister(byte addr)
{
byte i;
byte r = 0;

//Write the address
pinMode (SDIO, OUTPUT);
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SDIO, addr & (1 << (i-1) ));
digitalWrite (SCLK, HIGH);
}

pinMode (SDIO, INPUT);  //Switch the dataline from output to input
delayMicroseconds(110);  //Wait (per the datasheet, the chip needs a minimum of 100 µsec to prepare the data)

//Clock the data back in
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SCLK, HIGH);
r |= (digitalRead (SDIO) << (i-1) );
}

delayMicroseconds(110);  //Tailing delay guarantees >100 µsec before next transaction

return r;
}

//ADNS2610 dumps a 324-byte array, so this function assumes arr points to a buffer of at least 324 bytes. (A2620: unchanged)
void readFrame(byte *arr)
{
byte *pos;
byte *uBound;
unsigned long timeout;
byte val;

//Ask for a frame dump
writeRegister(regPixelData, 0x2A); // wite anything to pixeldatareg to start at first pixel (A2620)

val = 0;
pos = arr;
uBound = arr + 325;

timeout = millis() + 1000;

//There are three terminating conditions from the following loop:
//1. Receive the start-of-field indicator after reading in some data (Success!)
//2. Pos overflows the upper bound of the array (Bad! Might happen if we miss the start-of-field marker for some reason.)
//3. The loop runs for more than one second (Really bad! We’re not talking to the chip properly.)
while( millis() < timeout && pos < uBound)
{
val = readRegister(regPixelData);

//Only bother with the next bit if the pixel data is valid.
if( !(val & 64) ) {
//Serial.println(“Invalid data.”);
continue;
}

//If we encounter a start-of-field indicator, and the cursor isn’t at the first pixel,
//then stop. (‘Cause the last pixel was the end of the frame.)
if( ( val & 128 ) &&  ( pos != arr) ) {
//      Serial.println(“last pixel read.”);
break;
}

*pos = val & 63;
pos++;
}

}

void setup()
{
pinMode(SCLK, OUTPUT);
pinMode(SDIO, OUTPUT);

Serial.begin(38400);
Serial.println(“Serial established.”);
Serial.flush();

mouseInit();
dumpDiag();

}

void loop()
{
int input;
byte buff;

//readFrame(frame);

if( Serial.available() )
{
input = Serial.read();
switch( input )
{
case ‘f’:      // capture frame
Serial.println(“Frame capture.”);
readFrame(frame);
Serial.println(“Done.”);
break;
case ‘d’: // dump frame, raw data
for( input = 0; input < FRAMELENGTH; input++ )  //Reusing ‘input’ here
Serial.write( (byte) frame[input] ); // use serial.write so it does not convert to ascii, –Luke
Serial.write( (byte) 127 );
break;
case ‘p’: // Powerup sequence
mouseInit();
dumpDiag();
break;
case ‘x’:  // read X movement register
buff = readRegister(regXmov);
Serial.print((byte) buff);
Serial.print(” “);
break;
case ‘y’:  // read Y movement register
buff = readRegister(regYmov);
Serial.print((byte) buff);
Serial.print(” “);
break;
case ‘s’:  // Shutdown
writeRegister(regConfig,0xE0);
Serial.print(“Shutdown”);
break;
case ‘i’: // Dump frame values seperated and human readable

for( input = 0; input < FRAMELENGTH; input++ ){  //Reusing ‘input’ here
Serial.print( (byte) frame[input]);
Serial.print( ” “);
// maybe find something to print LF each 18th datapoint?
}
Serial.print( (byte)127 );
break;
case ‘t’: // test image

for( input = 0; input < FRAMELENGTH; input++ ){  //Reusing ‘input’ here
Serial.write( (byte) input%64);
}
Serial.write( (byte) 127 );
break;

}
Serial.flush();
}
}
[ / arduino]

[Processing]

import processing.serial.*;

final int rate = 38400;
final int off_x = 75;
final int off_y = 70;
final int sz = 22;
final int frameX = 18;
final int frameY = 18;
final int frameLen = frameX * frameY;

Serial port;
int[] frame;
int serialCounter;

int nextFrameTime;
int framePeriod = 1000;

void setup()
{
size( 550, 550 );

frameRate(12);

frame = new int[frameLen];

initSerial();

noStroke();
noSmooth();
nextFrameTime = millis();

}

void draw()
{
serialHandler();

if( millis() >= nextFrameTime )
{
requestFrame();

background(245);

for( int i = 0; i < frameLen; i++ )
{
fill( map(frame[i], 0, 63, 0, 255) );
rect(off_x + (i % frameX * sz),
off_y  + (i / frameY * sz),
sz, sz);
}

nextFrameTime = millis() + framePeriod;
}
}

void keyPressed()
{
if( key == ‘f’ )
port.write(‘f’);

if( key  == ‘ ‘ )
requestFrame();

if( key  == ‘t’ )
{
port.write(‘t’); // test frame
serialCounter = frameLen;
}

}

void initSerial()
{
String portName = “/dev/ttyUSB0”;
port = new Serial(this, portName, rate);
println(“Using ” + portName + ” as serial device.”);
}

void requestFrame()
{

port.write(‘d’); // dump normal frame
serialCounter = frameLen;
port.write(‘f’); // request new frame
}

void serialHandler()
{
int incoming;
while( port.available() != 0 )
{
incoming = port.read();
print(incoming + ” “);
if( serialCounter > 0 )
{
if( incoming == 127 )
serialCounter = 0;
else
{
frame[serialCounter – 1] = incoming;
serialCounter–;
}
}
}
}

[/processing]

Dit is hoe ik m’n iPAQ (h2200, h2210) z’n batterijklepje heb gerepareerd, met smeltlijm.

iPAQ h2210 battery door repaired
Gelijmd batterijklepje, BINAS op de achtergrond.

iPAQ h2210 battery door repaired

Om de een of andere reden plakt hotglue beter met een dun laagje tussen de te verbinden delen, ipv een dikke laag. Door met m’n heteluchtsoldeerstation de hotglue (en de te verbinden delen) warm te maken kon ik er zo’n dun laagje tussen krijgen. De warmte helpt ook om de lijm beter te laten verbinden met de te lijmen kunststoffen, en door het warm te houden blijft de lijm corrigeerbaar.
Die batterijklepjes schijnen nog al ‘s stuk te gaan, en nieuwe zijn schrikbarend duur (Een extended battery is goedkoper). Op deze manier kun je het zelf repareren. Bij gebrek aan een hot air reflow station kun je misschien ook een hairföhn gebruiken.

Toen ik dit las vroeg ik me af of met zo’n 1-bit ADC verstaanbare spraak te verzenden zou zijn met zo’n goedkope 433Mhz module. En dan liefst met een heel simpele quick and dirty 1-bit ADC gemaakt uit standaard onderdelen.

En dat blijkt te kunnen!

M’n adc is geen echte adc, er is geen kloksignaal en de “charge injector” is een simpel RC netwerkje. Maar het werkt. Min of meer.

Geluidskwaliteit is zoals te verwachten viel beroerd, maar spraak is net aan verstaanbaar. (Als je geen idee hebt wat er gezegd wordt versta je het waarschijnlijk niet – als praktisch communicatiemiddel is het dus niet geschikt. Maar als experiment erg leuk.)

Goed, dat vraagt natuurlijk om schema’s, foto’s en filmpjes.

1bitadc schema
Het schema

Ik gebruik een LM358, 2x1k,2x47k,1x470k weerstanden, 1n en 100n condensatortjes, een microfoontje en een 433Mhz zendmodule. Aan de ontvangende kant: ontvangstmodule,1k,1n,piezospeaker.

1bitadc breadbord foto 1
Opstelling op breadboard

Vooraan de ontvanger, achteraan de zender.

Hier werkt de zender met een microfoontje. Maar dan hoort m’n camera me natuurlijk ook direct praten, zonder al die draadloze rommel ertussendoor. Dus heb ik een 2e test gedaan met een opname afgespeeld vanaf m’n pocketpc.

1bitadc breadbord foto 2
De zenderkant, nu met audiosignaal uit m’n pocketpc.

Filmpjes (Youtube)

Dit is een filmpje van de eerste test. Ik zeg “Dit is een spraakverstaanbaarheidstest”, en test later nog van een wat langere afstand. Tussen de spraak door hoor je alle andere rommel op de 433Mhz band. Deze test is met het microfoontje.

Dit is een filmpje van de 2e test. Ik zeg “if I did not want to repeat this test for Dutch and English I would have said: gratis T-shirts in the shop” Bij deze test speel ik de audio af vanaf m’n ipaq.

Het zou mogelijk beter werken met een echte 1 bits adc ipv dit quick and dirty ding. Misschien valt ook de functionaliteit van het quick and dirty ding nog uit te breiden.
Mocht iemand dat doen hoor ik er graag van 🙂