November 2013

I wanted to experiment with a optical mouse sensor, did a websearch, found this blogpost, and adapted the code for my A2620 mouse sensor.  As it might be useful to others,  below is my Arduino sketch and the processing sketch.

Use the processing sketch to view the image from the sensor, or use a terminal program to ask it for X / Y movement.

IMG_5986_optical_mouse_a2620

(Yes, that thing to the left used to be a mouse… The thing to the right is an avrdb-m328 board used as an Arduino)

[ Arduino ]
#define FRAMELENGTH 324
#define SCLK 6 // portd.6
#define SDIO 7 // portd.7

byte frame[FRAMELENGTH];
byte flop;

/*
Serial driver for ADNS2010, by Conor Peterson (robotrobot@gmail.com)
Serial I/O routines adapted from Martjin The and Beno?t Rosseau’s work.
Delay timings verified against ADNS2061 datasheet.

The serial I/O routines are apparently the same across several Avago chips.
It would be a good idea to reimplement this code in C++. The primary difference
between, say, the ADNS2610 and the ADNS2051 are the schemes they use to dump the data
(the ADNS2610 has an 18×18 framebuffer which can’t be directly addressed).

This code assumes SCLK is defined elsewhere to point to the ADNS’s serial clock,
with SDIO pointing to the data pin.

Adapted for A2620 on AVRDBM328 by Luke.
*/

const byte regConfig    = 0x40; //a2620 . A2610 =0x00
const byte regStatus    = 0x41; //a2620 . A2610 =0x01
const byte regPixelData = 0x48; //a2620 . A2610 =0x08
const byte maskNoSleep  = 0x01; // unchanged for a2620
const byte maskPID      = 0xE0; // idem

const byte regYmov = 0x42; // a2620
const byte regXmov = 0x43;  //a2620

void mouseInit(void)
{
digitalWrite(SCLK, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(SCLK, LOW);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SCLK, HIGH);
delay(1025);
writeRegister(regConfig, maskNoSleep); //Force the mouse to be always on.
}

void dumpDiag(void)
{
unsigned int val;

val = readRegister(regStatus);

Serial.print(“Product ID: “);
Serial.println( (unsigned int)((val & maskPID) >> 5));
Serial.println(“Ready.”);
Serial.flush();
}

void writeRegister(byte addr, byte data)
{
byte i;

addr |= 0x80; //Setting MSB high indicates a write operation.

//Write the address
pinMode (SDIO, OUTPUT);
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SDIO, addr & (1 << (i-1) ));
digitalWrite (SCLK, HIGH);
}

//Write the data
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SDIO, data & (1 << (i-1) ));
digitalWrite (SCLK, HIGH);
}
}

byte readRegister(byte addr)
{
byte i;
byte r = 0;

//Write the address
pinMode (SDIO, OUTPUT);
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SDIO, addr & (1 << (i-1) ));
digitalWrite (SCLK, HIGH);
}

pinMode (SDIO, INPUT);  //Switch the dataline from output to input
delayMicroseconds(110);  //Wait (per the datasheet, the chip needs a minimum of 100 µsec to prepare the data)

//Clock the data back in
for (i = 8; i != 0; i–)
{
digitalWrite (SCLK, LOW);
digitalWrite (SCLK, HIGH);
r |= (digitalRead (SDIO) << (i-1) );
}

delayMicroseconds(110);  //Tailing delay guarantees >100 µsec before next transaction

return r;
}

//ADNS2610 dumps a 324-byte array, so this function assumes arr points to a buffer of at least 324 bytes. (A2620: unchanged)
void readFrame(byte *arr)
{
byte *pos;
byte *uBound;
unsigned long timeout;
byte val;

//Ask for a frame dump
writeRegister(regPixelData, 0x2A); // wite anything to pixeldatareg to start at first pixel (A2620)

val = 0;
pos = arr;
uBound = arr + 325;

timeout = millis() + 1000;

//There are three terminating conditions from the following loop:
//1. Receive the start-of-field indicator after reading in some data (Success!)
//2. Pos overflows the upper bound of the array (Bad! Might happen if we miss the start-of-field marker for some reason.)
//3. The loop runs for more than one second (Really bad! We’re not talking to the chip properly.)
while( millis() < timeout && pos < uBound)
{
val = readRegister(regPixelData);

//Only bother with the next bit if the pixel data is valid.
if( !(val & 64) ) {
//Serial.println(“Invalid data.”);
continue;
}

//If we encounter a start-of-field indicator, and the cursor isn’t at the first pixel,
//then stop. (‘Cause the last pixel was the end of the frame.)
if( ( val & 128 ) &&  ( pos != arr) ) {
//      Serial.println(“last pixel read.”);
break;
}

*pos = val & 63;
pos++;
}

}

void setup()
{
pinMode(SCLK, OUTPUT);
pinMode(SDIO, OUTPUT);

Serial.begin(38400);
Serial.println(“Serial established.”);
Serial.flush();

mouseInit();
dumpDiag();

}

void loop()
{
int input;
byte buff;

//readFrame(frame);

if( Serial.available() )
{
input = Serial.read();
switch( input )
{
case ‘f’:      // capture frame
Serial.println(“Frame capture.”);
readFrame(frame);
Serial.println(“Done.”);
break;
case ‘d’: // dump frame, raw data
for( input = 0; input < FRAMELENGTH; input++ )  //Reusing ‘input’ here
Serial.write( (byte) frame[input] ); // use serial.write so it does not convert to ascii, –Luke
Serial.write( (byte) 127 );
break;
case ‘p’: // Powerup sequence
mouseInit();
dumpDiag();
break;
case ‘x’:  // read X movement register
buff = readRegister(regXmov);
Serial.print((byte) buff);
Serial.print(” “);
break;
case ‘y’:  // read Y movement register
buff = readRegister(regYmov);
Serial.print((byte) buff);
Serial.print(” “);
break;
case ‘s’:  // Shutdown
writeRegister(regConfig,0xE0);
Serial.print(“Shutdown”);
break;
case ‘i’: // Dump frame values seperated and human readable

for( input = 0; input < FRAMELENGTH; input++ ){  //Reusing ‘input’ here
Serial.print( (byte) frame[input]);
Serial.print( ” “);
// maybe find something to print LF each 18th datapoint?
}
Serial.print( (byte)127 );
break;
case ‘t’: // test image

for( input = 0; input < FRAMELENGTH; input++ ){  //Reusing ‘input’ here
Serial.write( (byte) input%64);
}
Serial.write( (byte) 127 );
break;

}
Serial.flush();
}
}
[ / arduino]

[Processing]

import processing.serial.*;

final int rate = 38400;
final int off_x = 75;
final int off_y = 70;
final int sz = 22;
final int frameX = 18;
final int frameY = 18;
final int frameLen = frameX * frameY;

Serial port;
int[] frame;
int serialCounter;

int nextFrameTime;
int framePeriod = 1000;

void setup()
{
size( 550, 550 );

frameRate(12);

frame = new int[frameLen];

initSerial();

noStroke();
noSmooth();
nextFrameTime = millis();

}

void draw()
{
serialHandler();

if( millis() >= nextFrameTime )
{
requestFrame();

background(245);

for( int i = 0; i < frameLen; i++ )
{
fill( map(frame[i], 0, 63, 0, 255) );
rect(off_x + (i % frameX * sz),
off_y  + (i / frameY * sz),
sz, sz);
}

nextFrameTime = millis() + framePeriod;
}
}

void keyPressed()
{
if( key == ‘f’ )
port.write(‘f’);

if( key  == ‘ ‘ )
requestFrame();

if( key  == ‘t’ )
{
port.write(‘t’); // test frame
serialCounter = frameLen;
}

}

void initSerial()
{
String portName = “/dev/ttyUSB0”;
port = new Serial(this, portName, rate);
println(“Using ” + portName + ” as serial device.”);
}

void requestFrame()
{

port.write(‘d’); // dump normal frame
serialCounter = frameLen;
port.write(‘f’); // request new frame
}

void serialHandler()
{
int incoming;
while( port.available() != 0 )
{
incoming = port.read();
print(incoming + ” “);
if( serialCounter > 0 )
{
if( incoming == 127 )
serialCounter = 0;
else
{
frame[serialCounter – 1] = incoming;
serialCounter–;
}
}
}
}

[/processing]

IMG_5968_pcbhouder IMG_5970_pcbhouder

Helaas is het printje net iets groter dan de houder, dus dat wordt het ontwerp wat aanpassen, maar dit is mijn eerste 3d ontwerp en daarvoor vind ik het resultaat best aardig 🙂

Geprint op de Leidse Makerspace: www.makerspaceleiden.nl

Ik ben momenteel bezig aan een ESR / L / C meter. In “Boem een blog” was al een foto te zien van het VFD, en een kort verhaaltje over hoe ik dat aanstuur.

Hierbij wat foto’s van de bouw van de behuizing. (Het oorspronkelijke plan was om gedurende de bouw te posten wat de voortgang was, maar de bouw heeft het posten ingehaald, de ESR/L/C meter is bijna af. Nu is “bijna af” wel het langste stadium van een project…)

Ik heb de behuizing gemaakt door vuren latjes aan elkaar te lijmen. Dat levert verrassend stevige kastjes op, en het is een makkelijker manier van bouwen.

Als je vragen hebt, over de esr-LC-meter: Laat het weten! Om een reactie op dit blog te geven hoef je geen account te maken en zelfs geen mailadres op te geven! (dat is, totdat ik teveel spam krijg).

De elektronica is natuurlijk een stuk interessanter dan gelijmd hout, dus vragen daarover zijn ook zeer welkom.

IMG_5910_esrmeter_behuizing
Haaks uitlijnen onder/bovenkant
IMG_5911_esrmeter_behuizing
Lijmen van de zijkanten
IMG_5913_esrmeter_behuizing
Behuizing in “houtskeletbouw”

Daarna moeten er nog plankjes op de zijkant gelijmd of geschroefd worden om er een dichte behuizing van de maken, en daarna kan de elektronica worden ingebouwd

DSCF0288_esrLCmeter_behuizing
Ingebouwde elektronica

Vervolgens komt er nog een stuk plexiglas op de bovenkant van de behuizing, waardoor de VFD afleesbaar blijft. Hierop worden dan ook de schakelaars voor de bediening gemonteerd. (Hier heb ik nog geen foto’s van)

DSCF0290_esrLCmeter_vfd
VFD in het donker

In het echt is de VFD gelukkig een stuk beter afleesbaar dan op de foto’s. M’n camera lijkt een hekel te hebben aan de specifieke kleur blauw/groen van de VFD. Wat wel goed te zien is op de foto is ghosting… Gelukkig valt ook dat in het echt mee, maar wellicht valt het nog wat terug te dringen door trager te multiplexen.